Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete

Intézményi térítési díjakról

Hatályos: 2022. 09. 01- 2022. 12. 31

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete

Intézményi térítési díjakról1

2022.09.01.
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. szeptember 2. napjával.