Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelete

Az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 12. 01

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelete

Az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

2023.12.01.

Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti az önkormányzat 2012. évi költségvetési módosításáról szóló 4/2013. (V.14.) számú önkormányzati rendelet.

2. § Hatályát veszti a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2014 (I.13.) számú önkormányzati rendelet 8. §. (5) bekezdésének hatályon kívül helyezéséről szóló 13/2014 (VIII.28.) számú önkormányzati rendelet.

3. § Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017 (II.6.) számú rendelet és az azt módosító 8/2017 (VIII.23.) és a 3/2018 (V.8.) számú önkormányzati rendeletek.

4. § Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.12.) számú önkormányzati rendelet, és az azt módosító 6/2018.(VIII.27.) és a 5/2019 (V.15.) számú rendeletek.

5. § Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 2/2018. (V.8.) számú önkormányzati rendelet.

6. § Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 4/2019. (V.15.) számú önkormányzati rendelet.

7. § Ez a rendelet 2023. december 1-jén lép hatályba.