Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők illetményéről

Hatályos: 2023. 03. 01- 2023. 03. 01

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők illetményéről

2023.03.01.

Eperjeske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021 évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőkre terjed ki.

2. § A Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2023. március 1-től 65.000,-Ft.

3. § A Hivatal felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőjét megillető illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletmény 20 %-a.

4. § Hatályát veszti a közszolgálati tisztviselők illetményéről szóló 1/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelet.

5. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.