Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Eperjeske község településképének védelméről szóló 14/2017(XII.14.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 17

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Eperjeske község településképének védelméről szóló 14/2017(XII.14.) számú rendelet módosításáról

2023.03.17.

Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8/A. §-ában és 12. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2023. március 16-án lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez2

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.