Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. számú módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. számú módosításáról

2023.05.31.

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2022. december 31.-ig pótelőirányzatként biztosított állami támogatások előirányzatának növelése miatt a 14/2022 (IX.26.) önkormányzat költségvetési rendelet 1. § -ban megállapított

a) Költségvetési bevételét 126 681 199 Ft-tal

b) Költségvetési kiadását 126 681 199 Ft-tal módosítja és az önkormányzat 2022.évi

c) módosított költségvetési bevételét 635 515 022 Ft-ban

d) módosított költségvetési kiadását 635 515 022 Ft-ban állapítja meg.

2. § Az önkormányzat módosítás utáni előirányzatait az 1. számú melléklet, 2. számú melléklet, 3.számú melléklet, 4. számú mellékletek tartalmazzák.

3. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.