Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról

2023.05.31.

Eperjeske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 496.316.101 Ft költségvetési bevétellel

b) 471.167.987 Ft költségvetési kiadással

c) 25.148.114 Ft költségvetési egyenleggel

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

b) A képviselőtestület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a - 4. melléklet – mérlegben 817 867 638 Ft értékben állapítja meg.

3. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.