Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés 1. számú módosításról

Hatályos: 2023. 11. 16

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés 1. számú módosításról

2023.11.16.

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2023. június 30.-ig pótelőirányzatként biztosított állami támogatások előirányzatának növelése, miatt a 1/2023 (II.14.) önkormányzat költségvetési rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételét 56.780.635 Ft-tal, költségvetési kiadását 56.780.635 Ft-tal módosítja és az önkormányzat 2023. évi módosított költségvetési bevételét 421.617.687 Ft-ban, módosított költségvetési kiadását 421.617.687 Ft-ban állapítja meg.

2. § Az önkormányzat módosítás utáni előirányzatait az 1. számú és a 2. számú mellékletek tartalmazzák.

3. § Ez a rendelet 2023. november 16-án lép hatályba.