Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 16 15:00

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.11.16.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Tartalmazza a 2022. évi költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat megbontva működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, a költségvetési létszámkeretet, a finanszírozási bevételek és kiadások összegét. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírt mérlegeket, kimutatásokat, bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazó mellékletek módosulását tartalmazza.