Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

igazgatási szünet elrendeléséről

Hatályos: 2022. 12. 15

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.12.15.
igazgatási szünet elrendeléséről
Végső előterjesztői indokolás
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület - a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az így kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg az érintettek részére megállapított alapszabadság 3/5-ét.
A Kormány ajánlását a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenő idejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka-végzésről szóló 30/2012.(III.7.) Korm.rendelet 13.-15. §-ai tartalmazzák.