Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

magánszemélyek kommunális adójáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.01.
magánszemélyek kommunális adójáról
Végső előterjesztői indokolás
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a szerint adókötelezettséget megállapító, az adóalanyok körét bővítő, az adó mértékét növelő, illetve kedvezményt, mentességet megszüntető jogszabály kihirdetése és hatályba lépése között legalább 30 napnak el kell telnie. Ezen rendelkezés az önkormányzati adórendeletekre is vonatkozik, ami azt jelenti, hogy valamely adóév január 1. napján hatályba léptetni szándékozó új adónemet bevezető, vagy a hatályos szabályozást (pl. adómérték, kedvezmény tekintetében) módosító adórendelet legkorábban a kihirdetést követő 30. napon léptethető hatályba. Ugyanakkor a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésekről szóló 535/2020. (XII.01.) Kormányrendelet 1 §-a értelmében 2021. és 2022. évben a helyi adó nem volt emelhető, a rendelet alapján megállapított adómentességeket és adókedvezményeket 2021. és 2022. évben továbbra is biztosítani kellett. Fenti rendelkezések értelmében, amennyiben a Képviselő-testület 2023. január 1-től a korábban bevezetett adónemek mértékén kíván változtatni, azt legkésőbb 2022. december 1-ig ki kell hirdetni, annak érdekében, hogy 2023. január 1-jén hatályba léptethető legyen. A jelenleg hatályos magánszemélyek kommunális adójának mértéke 2000 Ft/év, 2023. január 1-től 5000,-ft/év/ingatlan