Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2019. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 14 13:00
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2019. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Rendelet 3. § (10) bekezdésében a törvénnvel ellentétes módon szabályozza az inditvány benyujtását melyre az Mötv. nem ad felhatalmazást, ezért annak felülvizsgilata javasolt.
A Rendelet 3. § (11) bekezdésében a törvénnyel ellentétes módon a rendkivüli ülés összehivására hosszabb határidőt, vagyis 30 napot állapít meg. önkormányzati rendelet törvénnyel a jogszabályi hierarchiára figyelemmel nem álhat ellentétben. Továbbá a törvény arra sem ad felhatalmazást, hogy rendeletben rögzítésre kerüljön, hogy a polgirmester köteles az inditványvban meghatározott időpontra összehívni a képviselő-testületet.