Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

Intézményi térítési díjakról

Hatályos: 2022. 09. 01

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.01.
Intézményi térítési díjakról
Végső előterjesztői indokolás
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( a továbbiakban: Gyvt.) 21/A. § (3) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjai alapján a települési önkormányzat biztosítja az általa fenntartott bölcsődében, óvodában és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a közétkeztetést. A Gyvt. 151. § (2f) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában felhatalmazást ad a települési önkormányzatok számára, hogy az intézményi térítési díjat megállapítsák.