Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Hatályos: 2023. 03. 01

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.03.01.
A temetőkről és a temetkezési tevékenységről
Végső előterjesztői indokolás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az önkormányzatok kötelező feladatává teszi a köztemetők létesítését és fenntartását. Ezzel összefüggésben a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény felhatalmazza az önkormányzatokat arra, hogy a temetkezéssel és a temetkezési tevékenységgel kapcsolatos, a törvényben meghatározott kérdéseket helyi önkormányzati rendeletben szabályozzák.
A szabályozás célja, hogy a település területén a helyi viszonyok figyelembevételével
biztosítsa az elhunytakat megillető jogot a végtisztesség megadása, az emberhez méltó temetés garantálása érdekében. Szabályozza a temető működési rendjét, a temetés lebonyolításának zavartalanságát, a temető használatának rendjét, az üzemeltetés szabályait.