Csengerújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (VIII.2.) önkormányzati rendelete

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról.

Hatályos: 2017. 08. 02


Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének


 4/2017.( VIII.02. )önkormányzati rendelete


a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számárólCsengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. §


Helyi népszavazást kezdeményezhet a választópolgárok 20%-a.


  1. §


(1) Ez a rendelet 2017. augusztus 2-án 20:00 órakor lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.


Csengerújfalu, 2017. augusztus 2.
/ : Zsiga Mihály : /                                                                                     /: Dr. Simai Zoltán : /    Polgármester                                                                                               Címzetes Főjegyző