Csengerújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 31


CSENGERÚJFALU KÖZSÉG önkormányzata

képviselő-testületének

2/2018. (V.31) önkormányzati rendelete

a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról


Csengerújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

243.700.568 Ft

Költségvetési bevétellel253.766.701 Ft

Költségvetési kiadással


                28.253.347 Ft 


                3.749.486 Ft

Finanszírozási bevétellel


Finanszírozási kiadással

   14.437.728 Ft

maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4-6. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és a 3. melléklet szerint fogadja el.


2. §


A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 7. melléklet szerint, felújítási kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. Az önkormányzat kizárólag kötelező feladatot lát el.

  1. A Csengerújfalu Községi Konyha költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzat teljesítését a 12. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. A költségvetési szerv kizárólag kötelező feladatot lát el.(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekez való hozzájárulás pénzügyi elszámolása 2017. évben a településnek a 16. mellékleten hagyja jóvá

(5) A képviselő-testület az önkormányzat maradványát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá, annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát 819.237.483 Ft-ban állapítja meg, az önkormányzat 2017. évi mérlegét a 13. melléklet, eredmény-kimutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.


3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.


4. §


A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.5. §


Ez a rendelet 2018.május 31.-én 20:00 órakor lép hatályba.
..........................................

.......................................

Dr. Simai Zoltán

Címzetes Főjegyző

Zsiga Mihály

Polgármester