Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelete

Csengeri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évben érvényes illetményalapjáról, és az illetménykiegészítés mértékéről

Hatályos: 2022. 03. 16 20:00

Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelete

Csengeri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évben érvényes illetményalapjáról, és az illetménykiegészítés mértékéről

2022.03.16.

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (3) b. pontjában, és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) c. pont, és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a köztisztviselők 2022. évben érvényes illetményalapjáról, és illetménykiegészítés mértékéről a következőket rendeli el.

1. § E rendelet hatálya a Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. § (1) Csengerújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 51 000-Ft-ban állapítja meg 2022. évre.

(2) 2022. évben a Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője 30 %-os, míg valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselője 10 %-os illetménykiegészítésre jogosult.

3. § A Képviselő- testület az illetményalappal, és illetménykiegészítéssel összefüggő kiadásokat a költségvetési rendeletben a működési kiadások között, a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok jogcímen előirányzatként biztosítja.

4. § Ez a rendelet 2022. március 16-án 20 órakor lép hatályba.