Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 11.) önkormányzati rendelete

Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2021. (XI.29.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 12- 2022. 04. 12

Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 11.) önkormányzati rendelete

Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2021. (XI.29.) rendelet módosításáról

2022.04.12.

Csengerújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Sztv.) 132. § (4) bekezdés g) pontjaiban, valamint a 134/E. §- ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet 2022. április 11-én 12 órakor lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.