Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 19.) önkormányzati rendelete

az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2022.( VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 31 20:00- 2023. 01. 31

Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 19.) önkormányzati rendelete

az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2022.( VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.31.

A Képviselő- testület gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 21. § (1) és (3) bekezdésben és 131. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a rendelet 4. § (1) aa) valamint ab) pontja vonatkozásában Csenger Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatai, Csenger, Csengerújfalu, Csengersima, Szamosbecs, Szamosangyalos, Szamostatárfalva, Komlódtótfalu, Tyukod, Ura, Pátyod, Porcsalma Önkormányzatok hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. § Az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjához 2023. január 01. napjától a Képviselő- testület egyedi határozatával támogatást biztosíthat.”

2. § Az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. január 31-én 20 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (I. 19.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet
Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja

Megnevezés ellátott

Térítési díj (ft/fő/nap) bruttó

INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS

1.) Óvoda

Tízórai

171

Ebéd

514

Uzsonna

171

Összesen

856

2.)Általános iskola

Tízórai

198

Ebéd

594

Uzsonna

198

Összesen

990