Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 19.) önkormányzati rendelete

az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2022.( VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 01- 2023. 02. 01

Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 19.) önkormányzati rendelete

az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2022.( VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.02.01.

A Képviselő- testület gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 21. § (1) és (3) bekezdésben és 131. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a rendelet 4. § (1) aa) valamint ab) pontja vonatkozásában Csenger Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatai, Csenger, Csengerújfalu, Csengersima, Szamosbecs, Szamosangyalos, Szamostatárfalva, Komlódtótfalu, Tyukod, Ura, Pátyod, Porcsalma Önkormányzatok hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet 2023. január 31-én 20 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (I. 19.) önkormányzati rendelethez4

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. február 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.