Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2023. (I.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 16- 2023. 02. 16

Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2023. (I.19.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.02.16.

A Képviselő- testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet 2023. február 15-én 20 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. február 17. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.