Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

Csengeri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évben érvényes illetményalapjáról, és az illetménykiegészítés mértékéről

Hatályos: 2022. 03. 16 20:00
Csengeri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évben érvényes illetményalapjáról, és az illetménykiegészítés mértékéről
Végső előterjesztői indokolás
a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (3) b. pontjában, és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) c. pont, és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a köztisztviselők 2022. évben érvényes illetményalapjáról, és illetménykiegészítés mértékéről a következőket rendeli el.
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XC. törvény 75. § (3) b. pontjában foglaltak értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete
(3) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletében
a) az 5. § (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott forgalmi értéktől kisebb értékhatárt,
b) a 62. § (6) bekezdésben foglaltak szerint a 62. § (1) bekezdéstől eltérően magasabb összegű illetményalapot
határozzon meg. A hivatkozott 62. § (1) értelmében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2022. évben 38 650 forint.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének
a) a megyei önkormányzatnál, a megyei jogú városnál legfeljebb 40%-a,
b) községi önkormányzatnál legfeljebb 20%-a,
c) az a) és b) pontban nem szereplő önkormányzatnál legfeljebb 30%-a.
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi CX. törvénybe beépítésre került az önkormányzatok feladat finanszírozási rendszerébe az illetményalap emelt összegére vonatkozó rendeletalkotás intézménye, melynek fedezete az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcím.
Fentiek alapján javaslom Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2022. évre 51 000.-Ft-ban megállapítani.
Kérem a tisztelt Képviselő- testületet, Csengeri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évben érvényes illetményalapjáról az önkormányzati rendeletet megalkotni szíveskedjen.