Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2021. (XI.29.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 11 12:00
Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2021. (XI.29.) rendelet módosításáról
Általános indokolás
Csengerújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Sztv.) 132. § (4) bekezdés g) pontjaiban, valamint a 134/E. §- ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 13. (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 11. §-a kerül módosításra. A módosítás értelmében a rendelet természetben nyújtott települési támogatásra vonatkozó szabályai változnak, a támogatásra jogosultság jövedelemhatárának összege részben.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet módosítást, a természetbeni települési támogatásra való jogosultság megállapításához szükséges jövedelemhatár összegének megállapítására vonatkozó rendelkezést tartalmaz.
A 2. §-hoz
A módosítással érintett rendelet 11. §(1) bekezdésének hatályon kívül helyezésére vonatkozó rendelkezést tartalmazza.
A 3. §-hoz
A tervezet hatálybalépési dátumát, időpontját tartalmazza.