Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

Csengerújfalu Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.16.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 23 20:00

Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.23.
Csengerújfalu Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.16.) rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtására kiadott rendelet továbbá az önkormányzat éves költségvetési rendelete szabályozza a helyi önkormányzatok, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodását, az előirányzat módosítás lehetőségeit és hatásköreit, a központi támogatások és a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásról történő tájékoztatás módját és formáit.
December hónapban beterjesztésre került a 2022. évi költségvetés módosítása, de azok az előirányzatok még nem a beszámolóval egyező végleges előirányzatok, tekintettel arra, hogy a 2011. évi CXCV. törvény 34. §. lehetőséget ad arra, hogy december 31. hatállyal, a beszámoló benyújtásának időpontjáig (2023. február 28.) a Képviselő-testület még módosítsa a költségvetését, ezért szükséges, hogy a végleges előirányzatok 2023. február 28. napjáig módosításra kerüljenek a 2022. évi költségvetési rendeletben.
Az előterjesztés mellékleteit képező előirányzat-analitikákban bemutatjuk a központi támogatások, valamint a Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó előirányzat módosítások, illetve átcsoportosítások kiemelt előirányzatokra gyakorolt hatását.
A polgármester átruházott hatáskörben a tartalékkeret terhére egyrészt kezelte az év közi áremeléseket, valamint az előirányzatok közötti átcsoportosításokhoz szükséges fedezetként szolgált, a mellékelt előirányzat-analitikák szerint.