Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

2022.05.31.

Nyírkércs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

156.714.392,- Ft Költségvetési bevétellel

134.620.561,- Ft Költségvetési kiadással

22.093.831,- Ft Költségvetési maradvánnyal

38.384.063,- Ft Finanszírozási bevétellel

4.828.816,- Ft Finanszírozási kiadással

33.555.247,- Ft Finanszírozási maradvánnyal

195.098.455,- Ft Összes teljesített bevétellel

139.449.377,- Ft Összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. és a 4. melléklet szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 5. és a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 7. melléklet szerint fogadja el.

c) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8., 9., 10. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

d) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

e) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.