Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 06. 01

Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.31.

Nyírkércs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f., pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

203.657.579 Ft Költségvetési bevétellel

262.877.319 Ft Költségvetési kiadással

-59.219.740 Ft Költségvetési egyenleggel

- ebből működési hiány: 59.219.740 Ft

60.027.778 Ft Finanszírozási bevétellel

808.038 Ft Finanszírozási kiadással

59.219.740 Ft Finanszírozási egyenleggel

a bevételek és kiadások főösszegét 263.685.357 Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)

„h) Az Önkormányzat a kiadások között 5.671.209 Ft tartalékot állapít meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

11. melléklet

7. melléklet

12. melléklet

8. melléklet

13. melléklet

9. melléklet

15. melléklet