Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 25- 2022. 07. 25

Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.25.

Nyírkércs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f., pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

214.336.779 Ft Költségvetési bevétellel

269.385.969 Ft Költségvetési kiadással

-55.049.190 Ft Költségvetési egyenleggel

- ebből működési hiány: -55.049.190 Ft

57.155.054 Ft Finanszírozási bevétellel

2.105.864 Ft Finanszírozási kiadással

55.049.190 Ft Finanszírozási egyenleggel

a bevételek és kiadások főösszegét 271.491.833 Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)

„h) Az Önkormányzat a kiadások között 10.967.544 Ft tartalékot állapít meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. július 25-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

11. melléklet

6. melléklet

12. melléklet

7. melléklet

13. melléklet