Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 29- 2022. 08. 29

Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.08.29.

Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2019. (IX.25.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. augusztus 28-án lép hatályba.

1. melléklet3

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. augusztus 30. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.