Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelete

a 65. életévüket betöltött személyek természetbeni támogatásáról szóló 15/2021. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 14- 2022. 03. 14

Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelete

a 65. életévüket betöltött személyek természetbeni támogatásáról szóló 15/2021. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.03.14.

Nyírkércs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 65. életévüket betöltött személyek természetbeni támogatásáról szóló 15/2021. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. március 13-án lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. március 15. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.