Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 05. 31

Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.31.

Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

121.805.821,- Ft Költségvetési bevétellel

154.654.790,- Ft Költségvetési kiadással

-32.848.969,- Ft Költségvetési egyenleggel

32.848.969,- Ft - ebből működési (hiány/többlet)

0,- Ft felhalmozási (hiány/többlet)

37.677.785,- Ft Finanszírozási bevétellel

4.828.816,- Ft Finanszírozási kiadással

32.848.969,- Ft Finanszírozási egyenleggel

a bevételek és kiadások főösszegét 159.483.606 Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 10.839.036 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.”

3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.

4. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.