Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 01- 2022. 06. 01

Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.06.01.

Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.

4. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. június 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.