Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 26

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.05.26.

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Cserhátsurány Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületére, az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

II. Fejezet

Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi kiadásai és bevételei

1. Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi költségvetési kiadásai és bevételei

2. §1 Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi kiadási és bevételi főösszege 234 190 525 forint.

3. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a)2 működési kiadások 195 762 336 forint

aa) személyi juttatások 86 830 418 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 550 824 forint

ac) dologi kiadások 67 583 634 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 9 716 938 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 19 080 522 forint

b)3 felhalmozási kiadások 34 092 629 forint

ba) beruházások 5 159 982 forint

bb) felújítások 28 932 647 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint

4. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)4 működési bevételek 169 536 641 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 140 623 175 forint

ab) közhatalmi bevételek 4 423 488 forint

ac) működési bevételek 24 302 478 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 187 500 forint

b)5 felhalmozási bevételek 27 579 767 forint

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 27 393 767 forint

bb) felhalmozási bevételek 0 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 186 000 forint

2. Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi finanszírozási kiadásai és bevételei

5. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi finanszírozási kiadásai és bevételei:

a)6 finanszírozási kiadások (K915 nélkül) 4 335 560 forint

aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4 335 560 forint

ab)7 központi irányító szervi támogatás folyósítása 79 922 442 forint

b)8 finanszírozási bevételek (B816 nélkül) 37 074 117 forint

ba) maradvány igénybevétele 37 071 947 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 2 170 forint

bc)9 központi irányító szervi támogatás 79 922 442 forint

3. Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi költségvetési egyenlege

6. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi költségvetési egyenlegét az 1. melléklet tartalmazza.

7. § Cserhátsurány Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.

8. § Cserhátsurány Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek összesített 2021. évi kiemelt bevételi előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

4. Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi létszám-előirányzata

9. § (1) Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzata 19 fő, az alábbiak szerint:

a) önkormányzat: 3 fő

b) konyha: 3 fő

c) óvoda: 3 fő

d) közös önkormányzati hivatal: 10 fő

(2) Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 15 fő, az alábbiak szerint:

a) önkormányzat: 15 fő

b) konyha: 0 fő

c) óvoda: 0 fő

d) közös önkormányzati hivatal: 0 fő

III. Fejezet

Cserhátsurány Község Önkormányzata 2021. évi kiadásai és bevételei

5. Cserhátsurány Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési kiadásai és bevételei

10. §10 Cserhátsurány Község Önkormányzata 2021. évi kiadási és bevételi főösszege 211 417 088 forint.

11. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a)11 működési kiadások 93 745 365 forint

aa) személyi juttatások 24 015 877 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 859 062 forint

ac) dologi kiadások 38 105 142 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 9 716 938 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 19 048 346 forint

b)12 felhalmozási kiadások 33 413 721 forint

ba) beruházások 4 481 074 forint

bb) felújítások 28 932 647 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint

12. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)13 működési bevételek 148 740 716 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 140 623 175 forint

ab) közhatalmi bevételek 4 411 288 forint

ac) működési bevételek 3 518 753 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 187 500 forint

b)14 felhalmozási bevételek 27 579 767 forint

ba) felhalmozási bevételek államháztartáson belülről 27 393 767 forint

bb) felhalmozási bevételek 0 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 186 000 forint

6. Cserhátsurány Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási kiadásai és bevételei

13. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási kiadásai és bevételei:

a)15 finanszírozási kiadások 84 258 002 forint

aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4 335 560 forint

ab) központi, irányító szervi támogatás folyósítása 79 922 442 forint

b)16 finanszírozási bevételek 35 096 605 forint

ba) maradvány igénybevétele 35 094 435 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 2 170 forint

bc) központi, irányító szervi támogatás 0 forint

7. Cserhátsurány Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési egyenlege

14. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési egyenlegét a 4. melléklet tartalmazza.

15. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2021. évi kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

16. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2021. évi bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

8. Cserhátsurány Község Önkormányzata 2021. évi létszám-előirányzata

17. § (1) Cserhátsurány Község Önkormányzata 2021. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzata 3 fő.

(2) A Cserhátsurány Község Önkormányzata 2021. évi közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 15 fő.

IV. Fejezet

Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadásai és bevételei

9. Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési kiadásai és bevételei

18. §17 A Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadási és bevételi főösszege 57 758 700 forint.

19. § A Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a)18 működési kiadások 57 145 771 forint

aa) személyi juttatások 41 358 659 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 375 694 forint

ac) dologi kiadások 9 411 418 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint

b)19 felhalmozási kiadások 612 929 forint

ba) beruházások 612 929 forint

bb) felújítások 0 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint

20. § A Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)20 működési bevételek 34 748 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

ab) közhatalmi bevételek 12 200 forint

ac) működési bevételek 22 548 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

b) felhalmozási bevételek 0 forint

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

bb) felhalmozási bevételek 0 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

10. Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi finanszírozási kiadásai és bevételei

21. § A Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi finanszírozási kiadásai és bevételei:

a) finanszírozási kiadások 0 forint

b)21 finanszírozási bevételek 57 723 952 forint

ba) maradvány igénybevétele 321 191 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint

bc) központi, irányító szervi támogatás 57 402 761 forint

11. Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési egyenlege

22. § A Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési egyenlegét a 7. melléklet tartalmazza.

23. § A Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

24. § A Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

12. Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi létszám-előirányzata

25. § A Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzata 10 fő.

V. Fejezet

Tessedik Sámuel Óvoda 2021. évi kiadásai és bevételei

13. Tessedik Sámuel Óvoda 2021. évi költségvetési kiadásai és bevételei

26. §22 A Tessedik Sámuel Óvoda 2021. évi kiadási és bevételi főösszege 16 530 719 forint.

27. § A Tessedik Sámuel Óvoda 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a)23 működési kiadások 16 464 740 forint

aa) személyi juttatások 12 569 145 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 923 049 forint

ac) dologi kiadások 1 972 546 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint

b)24 felhalmozási kiadások 65 979 forint

ba) beruházások 65 979 forint

bb) felújítások 0 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint

28. § A Tessedik Sámuel Óvoda 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)25 működési bevételek 3 615 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

ab) közhatalmi bevételek 0 forint

ac) működési bevételek 3 615 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

b) felhalmozási bevételek 0 forint

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

bb) felhalmozási bevételek 0 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

14. Tessedik Sámuel Óvoda 2021. évi finanszírozási kiadásai és bevételei

29. § A Tessedik Sámuel Óvoda 2021. évi finanszírozási kiadásai és bevételei:

a) finanszírozási kiadások 0 forint

b)26 finanszírozási bevételek 16 527 104 forint

ba) maradvány igénybevétele 160 813 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint

bc) központi, irányító szervi támogatás 16 366 291 forint

15. Tessedik Sámuel Óvoda 2021. évi költségvetési egyenlege

30. § A Tessedik Sámuel Óvoda 2021. évi költségvetési egyenlegét a 10. melléklet tartalmazza.

31. § A Tessedik Sámuel Óvoda 2021. évi kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

32. § A Tessedik Sámuel Óvoda 2021. évi bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

16. Tessedik Sámuel Óvoda 2021. évi létszám-előirányzata

33. § A Tessedik Sámuel Óvoda 2021. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzata 3 fő.

VI. Fejezet

Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2021. évi kiadásai és bevételei

17. Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2021. évi költségvetési kiadásai és bevételei

34. §27 A Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2021. évi kiadási és bevételi főösszege 28 406 460 forint.

35. § A Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a)28 működési kiadások 28 406 460 forint

aa) személyi juttatások 8 886 737 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 393 019 forint

ac) dologi kiadások 18 094 528 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 32 176 forint

b) felhalmozási kiadások 0 forint

ba) beruházások 0 forint

bb) felújítások 0 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint

36. § A Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)29 működési bevételek 20 757 562 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

ab) közhatalmi bevételek 0 forint

ac) működési bevételek 20 757 562 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

b) felhalmozási bevételek 0 forint

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

bb) felhalmozási bevételek 0 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

18. Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2021. évi finanszírozási kiadásai és bevételei

37. § A Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2021. évi finanszírozási kiadásai és bevételei:

a) finanszírozási kiadások 0 forint

b)30 finanszírozási bevételek 7 648 898 forint

ba) maradvány igénybevétele 1 495 508 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint

bc) központi, irányító szervi támogatás 6 153 390 forint

19. Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2021. évi költségvetési egyenlege

38. § A Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2021. évi költségvetési egyenlegét a 13. melléklet tartalmazza.

39. § A Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2021. évi kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

40. § A Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2021. évi bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

20. Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2021. évi létszám-előirányzata

41. § A Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2021. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzata 3 fő.

VII. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

42. § A képviselő-testület önkormányzat a 2021. évi költségvetésében nem tervez olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

43. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében nem tervez a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséget.

44. § A képviselő- testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében nem tervez Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételt.

45. § A polgármester Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján havi nettó 200 000 forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

46. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében megjelenő finanszírozási kiadásokkal és a finanszírozási bevételekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

47. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetésében megjelenő bevételek és kiadások módosításával, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítással kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

48. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló 2021. évi általános és céltartalékot a 16. melléklet tartalmazza.

49. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek nevében végzett 2021. évi beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként a 17. melléklet tartalmazza.

50. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott 2021. évi támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 18. melléklet tartalmazza.

51. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében nem tervez európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket.

51/A. §31 Cserhátsurány Önkormányzati Konyha az előző évi vállalkozási tevékenység maradványát 2021. évben az alaptevékenységre veszi igénybe.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

52. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

53. § Jelen rendelet rendelkezéseit 2021. január 1. napjával alkalmazni kell.

1

A 2. § a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § b) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § b) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § b) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § b) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 5. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 5. § a) pont ab) alpontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. § b) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

9

Az 5. § b) pont bc) alpontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 10. § a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 10. § a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 10. § a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

11

A 11. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 11. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 11. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

12

A 11. § b) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 11. § b) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 11. § b) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

13

A 12. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 12. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 12. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

14

A 12. § b) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

15

A 13. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg. A 13. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 13. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

16

A 13. § b) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

17

A 18. § a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg. A 18. § a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

18

A 19. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg. A 19. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

19

A 19. § b) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg. A 19. § b) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

20

A 20. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg. A 20. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

21

A 21. § b) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

22

A 26. § a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 12. §-ával megállapított szöveg. A 26. § a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 12. §-ával megállapított szöveg.

23

A 27. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 13. §-ával megállapított szöveg. A 27. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 13. §-ával megállapított szöveg.

24

A 27. § b) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 13. §-ával megállapított szöveg. A 27. § b) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 13. §-ával megállapított szöveg.

25

A 28. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 14. §-ával megállapított szöveg. A 28. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 14. §-ával megállapított szöveg.

26

A 29. § b) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 15. §-ával megállapított szöveg.

27

A 34. § a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 16. §-ával megállapított szöveg. A 34. § a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 15. §-ával megállapított szöveg.

28

A 35. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 17. §-ával megállapított szöveg. A 35. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 16. §-ával megállapított szöveg.

29

A 36. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 18. §-ával megállapított szöveg. A 36. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 17. §-ával megállapított szöveg.

30

A 37. § b) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 19. §-ával megállapított szöveg. A 37. § b) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 18. §-ával megállapított szöveg.

31

Az 51/A. §-t a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 19. §-a iktatta be.

32

Az 1. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 20. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 20. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 2. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 20. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 20. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 3. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 20. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 20. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 4. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 9. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 20. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 20. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

36

Az 5. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 9. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 20. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 20. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

37

A 6. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 9. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 20. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 20. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 7. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 20. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 20. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 8. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 20. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 20. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

40

A 9. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 20. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 20. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 10. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 20. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 20. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 11. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 20. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 20. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

43

A 12. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 20. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 20. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

44

A 13. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 9. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 20. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 20. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

45

A 14. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 20. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 20. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

46

A 15. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 20. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 20. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.