Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2021. 05. 21

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről

2021.05.21.

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Cserhátsurány Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről a következőket rendeli el.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületére, az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

II. Fejezet

Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2020. évi teljesített kiadásai és bevételei

1. Költségvetési kiadások és bevételek

2. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2020. évi teljesített

a) kiadási főösszege 259 873 388 forint

b) bevételi főösszege 296 945 335 forint

3. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2020. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások 161 178 063 forint

aa) személyi juttatások 87 505 054 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 075 631 forint

ac) dologi kiadások 48 678 345 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7 535 214 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 3 383 819 forint

b) felhalmozási kiadások 94 700 543 forint

ba) beruházások 2 432 488 forint

bb) felújítások 92 240 616 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 27 439 forint

4. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2020. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek 165 243 838 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 138 293 019 forint

ab) közhatalmi bevételek 4 229 099 forint

ac) működési bevételek 22 271 020 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 450 700 forint

b) felhalmozási bevételek 0 forint

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

bb) felhalmozási bevételek 0 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

2. Finanszírozási kiadások és bevételek

5. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2020. évi teljesített finanszírozási kiadásai és bevételei:

a) finanszírozási kiadások (K915 nélkül) 3 994 782 forint

aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3 994 782 forint

ab) központi, irányító szervi támogatás folyósítása 76 509 754 forint

b) finanszírozási bevételek (B816 nélkül) 131 701 497 forint

ba) maradvány igénybevétele 127 166 988 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 4 534 509 forint

bc) központi, irányító szervi támogatás 76 509 754 forint

3. Költségvetési egyenleg

6. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2020. évi teljesített költségvetési egyenlegét az 1. melléklet tartalmazza.

7. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.

8. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2020. évi teljesített kiemelt bevételi előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

9. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2020. évi maradványkimutatását a 4. melléklet tartalmazza.

10. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2020. évi mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

11. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2020. évi vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

12. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2020. évi eredménykimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

4. Foglalkoztatottak létszáma

13. § (1) Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2020. évi teljesített átlagos statisztikai állományi létszáma 32 fő, az alábbiak szerint:

a) köztisztviselő: 9 fő

b) közalkalmazott: 9 fő

c) közfoglalkoztatott: 9 fő

d) polgármester: 1 fő

e) helyi önkormányzati képviselő: 3 fő

f) alpolgármester: 1 fő

(2) Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2020. évi zárólétszáma (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 18 fő.

(3) Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2020. évi munkajogi zárólétszáma (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 19 fő.

III. Fejezet

Cserhátsurány Község Önkormányzata 2020. évi teljesített kiadásai és bevételei

5. Költségvetési kiadások és bevételek

14. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2020. évi teljesített

a) kiadási főösszege 240 063 519 forint

b) bevételi főösszege 275 157 954 forint

15. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2020. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások 65 624 315 forint

aa) személyi juttatások 24 493 105 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 419 137 forint

ac) dologi kiadások 26 808 240 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7 535 214 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 3 368 619 forint

b) felhalmozási kiadások 93 934 668 forint

ba) beruházások 1 666 613 forint

bb) felújítások 92 240 616 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 27 439 forint

16. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2020. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek 144 442 986 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 138 293 019 forint

ab) közhatalmi bevételek 4 211 899 forint

ac) működési bevételek 1 487 368 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 450 700 forint

b) felhalmozási bevételek 0 forint

ba) felhalmozási bevételek államháztartáson belülről 0 forint

bb) felhalmozási bevételek 0 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

6. Finanszírozási kiadások és bevétek

17. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2020. évi teljesített finanszírozási kiadásai és bevételei:

a) finanszírozási kiadások 80 504 536 forint

aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3 994 782 forint

ab) központi, irányító szervi támogatás folyósítása 76 509 754 forint

b) finanszírozási bevételek 130 714 968 forint

ba) maradvány igénybevétele 126 180 459 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 4 534 509 forint

bc) központi, irányító szervi támogatás 0 forint

7. Költségvetési egyenleg

18. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2020. évi teljesített költségvetési egyenlegét a 8. melléklet tartalmazza.

19. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2020. évi teljesített kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban az 9. melléklet tartalmazza.

20. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2020. évi teljesített bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

8. Foglalkoztatottak létszáma

21. § (1) Cserhátsurány Község Önkormányzata 2020. évi teljesített átlagos statisztikai állományi létszáma 16 fő, az alábbiak szerint:

a) közalkalmazott: 2 fő

b) közfoglalkoztatott: 9 fő

c) polgármester: 1 fő

d) helyi önkormányzati képviselő: 3 fő

e) alpolgármester: 1 fő

(2) Cserhátsurány Község Önkormányzata 2020. évi zárólétszáma (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 3 fő.

(3) Cserhátsurány Község Önkormányzata 2020. évi munkajogi zárólétszáma (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 3 fő.

IV. Fejezet

Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített kiadásai és bevételei

9. Költségvetési kiadások és bevételek

22. § Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített

a) kiadási főösszege 56 723 628 forint

b) bevételi főösszege 57 044 819 forint

23. § Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások 56 122 564 forint

aa) személyi juttatások 40 611 559 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 930 868 forint

ac) dologi kiadások 8 580 137 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint

b) felhalmozási kiadások 601 064 forint

ba) beruházások 601 064 forint

bb) felújítások 0 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint

24. § Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek 23 637 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

ab) közhatalmi bevételek 17 200 forint

ac) működési bevételek 6 437 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

b) felhalmozási bevételek 0 forint

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

bb) felhalmozási bevételek 0 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

10. Finanszírozási kiadások és bevételek

25. § Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített finanszírozási kiadásai és bevételei:

a) finanszírozási kiadások 0 forint

b) finanszírozási bevételek 57 021 182 forint

ba) maradvány igénybevétele 317 137 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint

bc) központi, irányító szervi támogatás 56 704 045 forint

11. Költségvetési egyenleg

26. § Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített költségvetési egyenlegét a 11. melléklet tartalmazza.

27. § Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

28. § Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

12. Foglalkoztatottak létszáma

29. § (1) Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített átlagos statisztikai állományi létszáma 9 fő köztisztviselő.

(2) Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi zárólétszáma (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 9 fő.

(3) Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi munkajogi zárólétszáma (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 9 fő.

V. Fejezet

Tessedik Sámuel Óvoda 2020. évi teljesített kiadásai és bevételei

13. Költségvetési kiadások és bevételek

30. § Tessedik Sámuel Óvoda 2020. évi teljesített

a) kiadási főösszege 19 026 657 forint

b) bevételi főösszege 19 187 470 forint

31. § Tessedik Sámuel Óvoda 2020. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások 18 861 846 forint

aa) személyi juttatások 14 884 035 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 460 784 forint

ac) dologi kiadások 1 517 027 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint

b) felhalmozási kiadások 164 811 forint

ba) beruházások 164 811 forint

bb) felújítások 0 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint

32. § Tessedik Sámuel Óvoda 2020. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek 5 210 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

ab) közhatalmi bevételek 0 forint

ac) működési bevételek 5 210 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

b) felhalmozási bevételek 0 forint

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

bb) felhalmozási bevételek 0 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

14. Finanszírozási kiadások és bevételek

33. § Tessedik Sámuel Óvoda 2020. évi teljesített finanszírozási kiadásai és bevételei:

a) finanszírozási kiadások 0 forint

b) finanszírozási bevételek 19 182 260 forint

ba) maradvány igénybevétele 106 964 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint

bc) központi, irányító szervi támogatás 19 075 296 forint

15. Költségvetési egyenleg

34. § Tessedik Sámuel Óvoda 2020. évi teljesített költségvetési egyenlegét a 14. melléklet tartalmazza.

35. § Tessedik Sámuel Óvoda 2020. évi teljesített kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

36. § Tessedik Sámuel Óvoda 2020. évi teljesített bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

16. Foglalkoztatottak létszáma

37. § (1) Tessedik Sámuel Óvoda 2020. évi teljesített átlagos statisztikai állományi létszáma 4 fő közalkalmazott.

(2) Tessedik Sámuel Óvoda 2020. évi zárólétszáma (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 3 fő.

(3) Tessedik Sámuel Óvoda 2020. évi munkajogi zárólétszáma (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 3 fő.

VI. Fejezet

Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2020. évi teljesített kiadásai és bevételei

17. Költségvetési kiadások és bevételek

38. § Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2020. évi teljesített

a) kiadási főösszege 20 569 338 forint

b) bevételi főösszege 22 064 846 forint

39. § Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2020. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások 20 569 338 forint

aa) személyi juttatások 7 516 355 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 264 842 forint

ac) dologi kiadások 11 772 941 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 15 200 forint

b) felhalmozási kiadások 0 forint

ba) beruházások 0 forint

bb) felújítások 0 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint

40. § Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2020. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek 20 772 005 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

ab) közhatalmi bevételek 0 forint

ac) működési bevételek 20 772 005 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

b) felhalmozási bevételek 0 forint

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

bb) felhalmozási bevételek 0 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

18. Finanszírozási kiadások és bevételek

41. § Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2020. évi teljesített finanszírozási kiadásai és bevételei:

a) finanszírozási kiadások 0 forint

b) finanszírozási bevételek 1 292 841 forint

ba) maradvány igénybevétele 562 428 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint

bc) központi, irányító szervi támogatás 730 413 forint

19. Költségvetési egyenleg

42. § Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2020. évi teljesített költségvetési egyenlegét a 17. melléklet tartalmazza.

43. § Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2020. évi teljesített kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

44. § Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2020. évi teljesített bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 19. melléklet tartalmazza.

20. Foglalkoztatottak létszáma

45. § (1) Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2020. évi teljesített átlagos statisztikai állományi létszáma 3 fő közalkalmazott.

(2) Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2020. évi zárólétszáma (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 3 fő.

(3) Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2020. évi munkajogi zárólétszáma (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 4 fő.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

46. § Ez a rendelet 2021. május 21-én lép hatályba.