Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 25

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.05.25.

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületére, az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

II. Fejezet

Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2022. évi kiadásai és bevételei

1. Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2022. évi költségvetési kiadásai és bevételei

2. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2022. évi

a)1 kiadási főösszege 237 001 223 forint

b)2 bevételi főösszege 237 001 223 forint

3. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a)3 működési kiadások 217 216 531 forint

aa) személyi juttatások 101 922 776 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 991 883 forint

ac) dologi kiadások 74 322 531 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 10 657 960 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 17 321 381 forint

b)4 felhalmozási kiadások 15 373 055 forint

ba) beruházások 13 298 584 forint

bb) felújítások 1 572 507 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 501 964 forint

4. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)5 működési bevételek 195 103 987 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 161 351 296 forint

ab) közhatalmi bevételek 9 133 640 forint

ac) működési bevételek 24 335 075 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 283 976 forint

b)6 felhalmozási bevételek 8 118 742 forint

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5 763 742 forint

bb) felhalmozási bevételek 2 355 000 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

2. Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2022. évi finanszírozási kiadásai és bevételei

5. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2022. évi finanszírozási kiadásai és bevételei:

a) finanszírozási kiadások (K915 nélkül) 4 411 637 forint

aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4 411 637 forint

ab)7 központi, irányító szervi támogatás folyósítása 83 820 608 forint

b) finanszírozási bevételek (B816 nélkül) 33 778 494 forint

ba) maradvány igénybevétele 33 778 494 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint

bc)8 központi, irányító szervi támogatás 83 820 608 forint

3. Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2022. évi költségvetési egyenlege

6. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2022. évi költségvetési egyenlegét az 1. melléklet tartalmazza.

7. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.

8. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2022. évi kiemelt bevételi előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

4. Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2022. évi létszám-előirányzata

9. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2022. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzata 29 fő, az alábbiak szerint:

a) polgármester 1 fő

b) közszolgálati tisztviselő: 10 fő

c) közalkalmazott: 10 fő

d) közfoglalkoztatott: 8 fő

III. Fejezet

Cserhátsurány Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai és bevételei

5. Cserhátsurány Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési kiadásai és bevételei

10. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2022. évi

a)9 kiadási főösszege 210 215 959 forint

b)10 bevételi főösszege 210 215 959 forint

11. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a)11 működési kiadások 106 930 659 forint

aa) személyi juttatások 32 000 654 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 533 549 forint

ac) dologi kiadások 43 439 668 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 10 657 960 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 17 298 828 forint

b)12 felhalmozási kiadások 15 053 055 forint

ba) beruházások 12 978 584 forint

bb) felújítások 1 572 507 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 501 964 forint

12. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)13 működési bevételek 168 843 940 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 157 132 916 forint

ab) közhatalmi bevételek 9 109 240 forint

ac) működési bevételek 2 317 808 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 283 976 forint

b)14 felhalmozási bevételek 8 118 742 forint

ba) felhalmozási bevételek államháztartáson belülről 5 763 742 forint

bb) felhalmozási bevételek 2 355 000 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

6. Cserhátsurány Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási kiadásai és bevételei

13. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási kiadásai és bevételei:

a)15 finanszírozási kiadások 88 232 245 forint

aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4 411 637 forint

ab) központi, irányító szervi támogatás folyósítása 83 820 608 forint

b) finanszírozási bevételek 33 253 277 forint

ba) maradvány igénybevétele 33 253 277 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint

bc) központi, irányító szervi támogatás 0 forint

7. Cserhátsurány Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési egyenlege

14. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési egyenlegét a 4. melléklet tartalmazza.

15. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2022. évi kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

16. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2022. évi bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

8. Cserhátsurány Község Önkormányzata 2022. évi létszám-előirányzata

17. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2022. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzata 13 fő, az alábbiak szerint:

a) polgármester: 1 fő

b) közalkalmazott: 4 fő

c) közfoglalkoztatott: 8 fő

IV. Fejezet

Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásai és bevételei

9. Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési kiadásai és bevételei

18. § Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi

a)16 kiadási főösszege 62 129 953 forint

b)17 bevételi főösszege 62 129 953 forint

19. § Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a)18 működési kiadások 62 129 953 forint

aa) személyi juttatások 46 049 346 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 214 679 forint

ac) dologi kiadások 9 865 928 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint

b) felhalmozási kiadások 254 000 forint

ba) beruházások 254 000 forint

bb) felújítások 0 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint

20. § Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)19 működési bevételek 4 243 121 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 4 218 380 forint

ab) közhatalmi bevételek 24 400 forint

ac) működési bevételek 341 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

b) felhalmozási bevételek 0 forint

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

bb) felhalmozási bevételek 0 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

10. Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi finanszírozási kiadásai és bevételei

21. § Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi finanszírozási kiadásai és bevételei:

a) finanszírozási kiadások 0 forint

b) finanszírozási bevételek 57 886 832 forint

ba) maradvány igénybevétele 59 619 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint

bc)20 központi, irányító szervi támogatás 57 827 213 forint

11. Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési egyenlege

22. § Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési egyenlegét a 7. melléklet tartalmazza.

23. § Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

24. § Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

12. Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi létszám-előirányzata

25. § Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzata 10 fő, az alábbiak szerint:

a) közszolgálati tisztviselő: 10 fő

b) közfoglalkoztatott: 0 forint

V. Fejezet

Tessedik Sámuel Óvoda 2022. évi kiadásai és bevételei

13. Tessedik Sámuel Óvoda 2022. évi költségvetési kiadásai és bevételei

26. § Tessedik Sámuel Óvoda 2022. évi

a)21 kiadási főösszege 17 859 436 forint

b)22 bevételi főösszege 17 859 436 forint

27. § Tessedik Sámuel Óvoda 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a)23 működési kiadások 17 739 436 forint

aa) személyi juttatások 14 044 792 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 838 000 forint

ac) dologi kiadások 1 856 644 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint

b) felhalmozási kiadások 120 000 forint

ba) beruházások 120 000 forint

bb) felújítások 0 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint

28. § Tessedik Sámuel Óvoda 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)24 működési bevételek 2 444 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

ab) közhatalmi bevételek 0 forint

ac) működési bevételek 2 444 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

b) felhalmozási bevételek 0 forint

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

bb) felhalmozási bevételek 0 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

14. Tessedik Sámuel Óvoda 2022. évi finanszírozási kiadásai és bevételei

29. § Tessedik Sámuel Óvoda 2022. évi finanszírozási kiadásai és bevételei:

a) finanszírozási kiadások 0 forint

b) finanszírozási bevételek 17 856 992 forint

ba) maradvány igénybevétele 124 343 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint

bc) központi, irányító szervi támogatás 17 732 649 forint

15. Tessedik Sámuel Óvoda 2022. évi költségvetési egyenlege

30. § Tessedik Sámuel Óvoda 2022. évi költségvetési egyenlegét a 10. melléklet tartalmazza.

31. § Tessedik Sámuel Óvoda 2022. évi kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

32. § Tessedik Sámuel Óvoda 2022. évi bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

16. Tessedik Sámuel Óvoda 2022. évi létszám-előirányzata

33. § Tessedik Sámuel Óvoda 2022. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzata 3 fő, az alábbiak szerint:

a) közalkalmazott: 3 fő

b) közfoglalkoztatott: 0 fő

VI. Fejezet

Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2022. évi kiadásai és bevételei

17. Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2022. évi költségvetési kiadásai és bevételei

34. §25 Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2022. évi

a)26 kiadási főösszege 30 616 483 forint

b)27 bevételi főösszege 30 616 483 forint

35. § Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a)28 működési kiadások 30 416 483 forint

aa) személyi juttatások 9 827 984 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 405 655 forint

ac) dologi kiadások 19 160 291 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 22 553 forint

b) felhalmozási kiadások 200 000 forint

ba) beruházások 200 000 forint

bb) felújítások 0 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint

36. § Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)29 működési bevételek 22 014 482 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

ab) közhatalmi bevételek 0 forint

ac) működési bevételek 22 014 482 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

b) felhalmozási bevételek 0 forint

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

bb) felhalmozási bevételek 0 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

18. Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2022. évi finanszírozási kiadásai és bevételei

37. § Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2022. évi finanszírozási kiadásai és bevételei:

a) finanszírozási kiadások 0 forint

b)30 finanszírozási bevételek 8 602 001 forint

ba) maradvány igénybevétele 341 255 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint

bc) központi, irányító szervi támogatás 8 260 746 forint

19. Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2022. évi költségvetési egyenlege

38. § Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2022. évi költségvetési egyenlegét a 13. melléklet tartalmazza.

39. § Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2022. évi kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

40. § Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2022. évi bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

20. Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2022. évi létszám-előirányzata

41. § Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2022. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzata 3 fő, az alábbiak szerint:

a) közalkalmazott: 3 fő

b) közfoglalkoztatott: 0 fő

VII. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

42. § A képviselő-testület önkormányzat a 2022. évi költségvetésében nem tervez olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

43. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében nem tervez a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséget.

44. § A képviselő- testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében nem tervez Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételt.

45. § A polgármester Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján havi nettó 200 000 forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

46. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében megjelenő finanszírozási kiadásokkal és a finanszírozási bevételekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

47. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetésében megjelenő bevételek és kiadások módosításával, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítással kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

48. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló 2022. évi általános és céltartalékot a 16. melléklet tartalmazza.

49. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek nevében végzett 2022. évi beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként a 17. melléklet tartalmazza.

50. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott 2022. évi támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 18. melléklet tartalmazza.

51. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében nem tervez európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket.

52. § Cserhátsurány Önkormányzati Konyha az előző évi vállalkozási tevékenység maradványát 2022. évben az alaptevékenységre veszi igénybe.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

53. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjával alkalmazni kell.

54. § Ez a rendelet 2022. március 11-én lép hatályba.

1

A 2. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § b) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § b) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § b) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § b) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 5. § a) pont ab) alpontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § a) pont ab) alpontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. § b) pont bc) alpontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § b) pont bc) alpontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 10. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 10. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

10

A 10. § b) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 10. § b) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

11

A 11. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 11. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

12

A 11. § b) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 11. § b) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

13

A 12. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 12. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

14

A 12. § b) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

15

A 13. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg. A 13. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

16

A 18. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg. A 18. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

17

A 18. § b) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg. A 18. § b) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

18

A 19. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg. A 19. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

19

A 20. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg. A 20. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

20

A 21. § b) pont bc) alpontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 12. §-ával megállapított szöveg.

21

A 26. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 13. §-ával megállapított szöveg. A 26. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 12. §-ával megállapított szöveg.

22

A 26. § b) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 13. §-ával megállapított szöveg. A 26. § b) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 12. §-ával megállapított szöveg.

23

A 27. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 14. §-ával megállapított szöveg. A 27. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 13. §-ával megállapított szöveg.

24

A 28. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 15. §-ával megállapított szöveg. A 28. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 14. §-ával megállapított szöveg.

25

A 34. § a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 16. §-ával megállapított szöveg.

26

A 34. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 15. §-ával megállapított szöveg.

27

A 34. § b) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 15. §-ával megállapított szöveg.

28

A 35. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 17. §-ával megállapított szöveg. A 35. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 16. §-ával megállapított szöveg.

29

A 36. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 18. §-ával megállapított szöveg. A 36. § a) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 17. §-ával megállapított szöveg.

30

A 37. § b) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 19. §-ával megállapított szöveg. A 37. § b) pontja a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 18. §-ával megállapított szöveg.

31

Az 1. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 20. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 19. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 2. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 20. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 19. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 3. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 20. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 19. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 4. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 20. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 19. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

35

Az 5. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 20. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 19. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 6. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 20. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 19. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

37

A 7. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 20. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 19. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 8. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 20. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 19. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 9. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 20. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 19. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

40

A 10. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 20. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 19. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 11. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 20. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 19. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 12. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 20. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 19. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

43

A 13. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 20. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 19. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

44

A 14. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 20. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 19. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

45

A 15. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 20. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 19. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.