Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2022. 05. 26

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről

2022.05.26.

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről a következőket rendeli el.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületére, az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

II. Fejezet

Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített kiadásai és bevételei

1. Költségvetési kiadások és bevételek

2. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített

a) kiadási főösszege 199 890 838 forint

b) bevételi főösszege 233 669 332 forint

3. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások 162 029 031 forint

aa) személyi juttatások 80 919 000 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 085 739 forint

ac) dologi kiadások 58 136 633 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 9 716 938 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 1 170 721 forint

b) felhalmozási kiadások 33 526 247 forint

ba) beruházások 4 593 600 forint

bb) felújítások 28 932 647 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint

4. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek 164 603 811 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 136 707 424 forint

ab) közhatalmi bevételek 4 423 488 forint

ac) működési bevételek 23 285 399 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 187 500 forint

b) felhalmozási bevételek 27 579 767 forint

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 27 393 767 forint

bb) felhalmozási bevételek 0 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 186 000 forint

2. Finanszírozási kiadások és bevételek

5. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített finanszírozási kiadásai és bevételei:

a) finanszírozási kiadások (K915 nélkül) 4 335 560 forint

aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4 335 560 forint

ab) központi, irányító szervi támogatás folyósítása 77 120 001 forint

b) finanszírozási bevételek (B816 nélkül) 41 485 754 forint

ba) maradvány igénybevétele 37 071 947 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 4 413 807 forint

bc) központi, irányító szervi támogatás 77 120 001 forint

3. Költségvetési egyenleg

6. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített költségvetési egyenlegét az 1. melléklet tartalmazza.

7. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.

8. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített kiemelt bevételi előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

9. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi maradványkimutatását a 4. melléklet tartalmazza.

10. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

11. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

12. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi eredménykimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

4. Foglalkoztatottak létszáma

13. § (1) Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített átlagos statisztikai állományi létszáma 26 fő, az alábbiak szerint:

a) köztisztviselő: 8 fő

b) közalkalmazott: 7 fő

c) közfoglalkoztatott: 6 fő

d) polgármester: 1 fő

e) helyi önkormányzati képviselő: 3 fő

f) alpolgármester: 1 fő

(2) Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi zárólétszáma (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 16 fő.

(3) Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi munkajogi zárólétszáma (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 17 fő.

III. Fejezet

Cserhátsurány Község Önkormányzata 2021. évi teljesített kiadásai és bevételei

5. Költségvetési kiadások és bevételek

14. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2021. évi teljesített

a) kiadási főösszege 178 659 697 forint

b) bevételi főösszege 211 912 974 forint

15. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2021. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások 64 356 797 forint

aa) személyi juttatások 18 232 304 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 414 046 forint

ac) dologi kiadások 32 854 964 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 9 716 938 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 1 138 545 forint

b) felhalmozási kiadások 32 847 339 forint

ba) beruházások 3 914 692 forint

bb) felújítások 28 932 647 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint

16. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2021. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek 144 824 965 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 136 707 424 forint

ab) közhatalmi bevételek 4 411 288 forint

ac) működési bevételek 3 518 753 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 187 500 forint

b) felhalmozási bevételek 27 579 767 forint

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 27 393 767 forint

bb) felhalmozási bevételek 0 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 186 000 forint

6. Finanszírozási kiadások és bevétek

17. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2021. évi teljesített finanszírozási kiadásai és bevételei:

a) finanszírozási kiadások 81 455 561 forint

aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4 335 560 forint

ab) központi, irányító szervi támogatás folyósítása 77 120 001 forint

b) finanszírozási bevételek 39 508 242 forint

ba) maradvány igénybevétele 35 094 435 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 4 413 807 forint

bc) központi, irányító szervi támogatás 0 forint

7. Költségvetési egyenleg

18. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2021. évi teljesített költségvetési egyenlegét a 8. melléklet tartalmazza.

19. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2021. évi teljesített kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban az 9. melléklet tartalmazza.

20. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2021. évi teljesített bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

8. Foglalkoztatottak létszáma

21. § (1) Cserhátsurány Község Önkormányzata 2021. évi teljesített átlagos statisztikai állományi létszáma 12 fő, az alábbiak szerint:

a) közalkalmazott: 1 fő

b) közfoglalkoztatott: 6 fő

c) polgármester: 1 fő

d) helyi önkormányzati képviselő: 3 fő

e) alpolgármester: 1 fő

(2) Cserhátsurány Község Önkormányzata 2021. évi zárólétszáma (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 2 fő.

(3) Cserhátsurány Község Önkormányzata 2021. évi munkajogi zárólétszáma (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 3 fő.

IV. Fejezet

Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi teljesített kiadásai és bevételei

9. Költségvetési kiadások és bevételek

22. § Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi teljesített

a) kiadási főösszege 57 699 081 forint

b) bevételi főösszege 57 758 700 forint

23. § Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások 57 086 152 forint

aa) személyi juttatások 41 323 589 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 375 694 forint

ac) dologi kiadások 9 386 869 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint

b) felhalmozási kiadások 612 929 forint

ba) beruházások 612 929 forint

bb) felújítások 0 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint

24. § Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek 34 748 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

ab) közhatalmi bevételek 12 200 forint

ac) működési bevételek 22 548 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

b) felhalmozási bevételek 0 forint

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

bb) felhalmozási bevételek 0 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

10. Finanszírozási kiadások és bevételek

25. § Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi teljesített finanszírozási kiadásai és bevételei:

a) finanszírozási kiadások 0 forint

b) finanszírozási bevételek 57 723 952 forint

ba) maradvány igénybevétele 321 191 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint

bc) központi, irányító szervi támogatás 57 402 761 forint

11. Költségvetési egyenleg

26. § Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi teljesített költségvetési egyenlegét a 11. melléklet tartalmazza.

27. § Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi teljesített kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

28. § Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi teljesített bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

12. Foglalkoztatottak létszáma

29. § (1) Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi teljesített átlagos statisztikai állományi létszáma 8 fő köztisztviselő.

(2) Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárólétszáma (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 8 fő.

(3) Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkajogi zárólétszáma (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 8 fő.

V. Fejezet

Tessedik Sámuel Óvoda 2021. évi teljesített kiadásai és bevételei

13. Költségvetési kiadások és bevételek

30. § Tessedik Sámuel Óvoda 2021. évi teljesített

a) kiadási főösszege 15 802 249 forint

b) bevételi főösszege 15 926 592 forint

31. § Tessedik Sámuel Óvoda 2021. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások 15 736 270 forint

aa) személyi juttatások 12 550 994 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 923 049 forint

ac) dologi kiadások 1 262 227 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint

b) felhalmozási kiadások 65 979 forint

ba) beruházások 65 979 forint

bb) felújítások 0 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint

32. § Tessedik Sámuel Óvoda 2021. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek 3 615 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

ab) közhatalmi bevételek 0 forint

ac) működési bevételek 3 615 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

b) felhalmozási bevételek 0 forint

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

bb) felhalmozási bevételek 0 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

14. Finanszírozási kiadások és bevételek

33. § Tessedik Sámuel Óvoda 2021. évi teljesített finanszírozási kiadásai és bevételei:

a) finanszírozási kiadások 0 forint

b) finanszírozási bevételek 15 922 977 forint

ba) maradvány igénybevétele 160 813 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint

bc) központi, irányító szervi támogatás 15 762 164 forint

15. Költségvetési egyenleg

34. § Tessedik Sámuel Óvoda 2021. évi teljesített költségvetési egyenlegét a 14. melléklet tartalmazza.

35. § Tessedik Sámuel Óvoda 2021. évi teljesített kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

36. § Tessedik Sámuel Óvoda 2021. évi teljesített bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

16. Foglalkoztatottak létszáma

37. § (1) Tessedik Sámuel Óvoda 2021. évi teljesített átlagos statisztikai állományi létszáma 3 fő közalkalmazott.

(2) Tessedik Sámuel Óvoda 2021. évi zárólétszáma (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 3 fő.

(3) Tessedik Sámuel Óvoda 2021. évi munkajogi zárólétszáma (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 3 fő.

VI. Fejezet

Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2021. évi teljesített kiadásai és bevételei

17. Költségvetési kiadások és bevételek

38. § Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2021. évi teljesített

a) kiadási főösszege 24 849 812 forint

b) bevételi főösszege 25 191 067 forint

39. § Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2010. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások 24 849 812 forint

aa) személyi juttatások 8 812 113 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 372 950 forint

ac) dologi kiadások 14 632 573 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 32 176 forint

b) felhalmozási kiadások 0 forint

ba) beruházások 0 forint

bb) felújítások 0 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint

40. § Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2021. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek 19 740 483 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

ab) közhatalmi bevételek 0 forint

ac) működési bevételek 19 740 483 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

b) felhalmozási bevételek 0 forint

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

bb) felhalmozási bevételek 0 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

18. Finanszírozási kiadások és bevételek

41. § Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2021. évi teljesített finanszírozási kiadásai és bevételei:

a) finanszírozási kiadások 0 forint

b) finanszírozási bevételek 5 450 584 forint

ba) maradvány igénybevétele 1 495 508 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint

bc) központi, irányító szervi támogatás 3 955 076 forint

19. Költségvetési egyenleg

42. § Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2021. évi teljesített költségvetési egyenlegét a 17. melléklet tartalmazza.

43. § Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2021. évi teljesített kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

44. § Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2021. évi teljesített bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 19. melléklet tartalmazza.

20. Foglalkoztatottak létszáma

45. § (1) Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2021. évi teljesített átlagos statisztikai állományi létszáma 3 fő közalkalmazott.

(2) Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2021. évi zárólétszáma (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 3 fő.

(3) Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2021. évi munkajogi zárólétszáma (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 3 fő.

46. § Cserhátsurány Önkormányzati Konyha az előző évi vállalkozási tevékenység maradványát 2021. évben az alaptevékenységre veszi igénybe.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

47. § Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.