Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 11- 2022. 09. 11

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.09.11.

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Módosító rendelkezések

1. §2

2. Záró rendelkezések

2. § Ez a rendelet 2022. szeptember 10-én lép hatályba.

1. melléklet3

2. melléklet4

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. szeptember 12. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.