Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 21- 2021. 05. 22

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.05.21.

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Herencsény Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. Módosító rendelkezések

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2020. évi kiadási és bevételi főösszege 143 260 228 forint.”

2. § A költségvetési rendelet 3. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

a) működési kiadások 79 237 192 forint

személyi juttatások 36 060 183 forint
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 351 924 forint
dologi kiadások 23 876 863 forint
ellátottak pénzbeli juttatásai 6 555 000 forint
egyéb működési célú kiadások 7 393 222 forint
b) felhalmozási kiadások 61 755 860 forint
beruházások 17 203 793 forint
felújítások 44 058 066 forint
egyéb felhalmozási célú kiadások 494 001 forint”

3. § A költségvetési rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2020.évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

a) működési bevételek 75 290 533 forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről 61 306 369 forint
közhatalmi bevételek 10 000 000 forint
működési bevételek 2 484 164 forint
működési célú átvett pénzeszközök 1 500 000 forint
b) felhalmozási bevételek 54 521 935 forint
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 50 521 935 forint
felhalmozási bevételek 0 forint
felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4 000 000 forint”

4. § A költségvetési rendelet 10. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § Herencsény Község Önkormányzata 2020. évi kiadási és bevételi főösszege 143 226 131 forint.”

5. § A költségvetési rendelet 11. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § Herencsény Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások 57 881 890 forint

személyi juttatások 21 946 525 forint
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 943 336 forint
dologi kiadások 19 043 807 forint
ellátottak pénzbeli juttatásai 6 555 000 forint
egyéb működési célú kiadások 7 393 222 forint
b) felhalmozási kiadások 61 734 860 forint
beruházások 17 182 793 forint
felújítások 44 058 066 forint
egyéb felhalmozási célú kiadások 494 001forint”

6. § A költségvetési rendelet 12. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § Herencsény Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek 75 273 277 forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről 61 306 369 forint
közhatalmi bevételek 10 000 000 forint
működési bevételek 2 466 908 forint
működési célú átvett pénzeszközök 1 500 000 forint
b) felhalmozási bevételek 54 521 935 forint
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 50 521 935 forint
felhalmozási bevételek 0 forint
felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4 000 000 forint”

7. § A költségvetési rendelet 18. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2020. évi kiadási és bevételi főösszege 21 376 302 forint.

8. § A költségvetési rendelet 19. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) működési kiadások 21 355 302 forint

személyi juttatások 14 113 658 forint
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 408 588 forint
dologi kiadások 4 833 056 forint
ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint
egyéb működési célú kiadások 0 forint”

9. § A költségvetési rendelet 20. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) működési bevételek 17 256 forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
közhatalmi bevételek 0 forint
működési bevételek 17 256 forint
működési célú átvett pénzeszközök 0 forint”

10. § (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép

(6) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

2. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2021. május 21-én lép hatályba