Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2021. 05. 21

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről

2021.05.21.

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Herencsény Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről a következőket rendeli el.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületére, az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

II. Fejezet

Herencsény Község Önkormányzata összesített 2020. évi teljesített kiadásai és bevételei

1. Költségvetési kiadások és bevételek

2. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2020. évi teljesített

a) kiadási főösszege 114 146 507 forint

b) bevételi főösszege 140 490 821 forint

3. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2020. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások 66 185 481 forint

aa) személyi juttatások 35 167 556 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 831 914 forint

ac) dologi kiadások 18 896 804 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 6 536 134 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 753 073 forint

b) felhalmozási kiadások 45 693 850 forint

ba) beruházások 16 843 076 forint

bb) felújítások 28 356 773 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 494 001 forint

4. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2020. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek 71 737 933 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 68 818 018 forint

ab) közhatalmi bevételek 7 474 591 forint

ac) működési bevételek 2 445 324 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 1 000 000 forint

b) felhalmozási bevételek 51 721 446 forint

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 47 721 446 forint

bb) felhalmozási bevételek 0 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4 000 000 forint

2. Finanszírozási kiadások és bevételek

5. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2020. évi teljesített finanszírozási kiadásai és bevételei:

a) finanszírozási kiadások (K915 nélkül) 2 267 176 forint

aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 267 176 forint

ab) központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 forint

b) finanszírozási bevételek (B816 nélkül) 17 031 442 forint

ba) maradvány igénybevétele 14 612 542 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 2 418 900 forint

bc) központi, irányító szervi támogatás 0 forint

3. Költségvetési egyenleg

6. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2020. évi teljesített költségvetési egyenlegét az 1. melléklet tartalmazza.

7. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.

8. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2020. évi teljesített kiemelt bevételi előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

9. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2020. évi maradványkimutatását a 4. melléklet tartalmazza.

10. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2020. évi mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

11. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2020. évi vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

12. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2020. évi eredménykimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

4. Foglalkoztatottak létszáma

13. § (1) Herencsény Község Önkormányzata összesített 2020. évi teljesített átlagos statisztikai állományi létszáma 21 fő, az alábbiak szerint:

a) közalkalmazott: 4 fő

b) közfoglalkoztatott: 12 fő

c) polgármester: 1 fő

d) helyi önkormányzati képviselő: 3 fő

e) alpolgármester: 1 fő

(2) Herencsény Község Önkormányzata összesített 2020. évi záró létszáma (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 5 fő.

(3) Herencsény Község Önkormányzata összesített 2020. évi munkajogi záró létszáma (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 5 fő.

III. Fejezet

Herencsény Község Önkormányzata 2020. évi teljesített kiadásai és bevételei

5. Költségvetési kiadások és bevételek

14. § Herencsény Község Önkormányzata 2020. évi teljesített

a) kiadási főösszege 114 120 994 forint

b) bevételi főösszege 140 456 904 forint

15. § Herencsény Község Önkormányzata 2020. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások 46 290 999 forint

aa) személyi juttatások 21 225 613 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 523 858 forint

ac) dologi kiadások 15 252 321 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 6 536 134 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 753 073 forint

b) felhalmozási kiadások 45 673 380 forint

ba) beruházások 16 822 606 forint

bb) felújítások 28 356 773 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 494 001 forint

16. § Herencsény Község Önkormányzata 2020. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek 71 720 677 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 60 818 018 forint

ab) közhatalmi bevételek 7 474 591 forint

ac) működési bevételek 2 428 068 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 1 000 000 forint

b) felhalmozási bevételek 51 721 446 forint

ba) felhalmozási bevételek államháztartáson belülről 47 721 446 forint

bb) felhalmozási bevételek 0 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4 000 000 forint

6. Finanszírozási kiadások és bevétek

17. § Herencsény Község Önkormányzata 2020. évi teljesített finanszírozási kiadásai és bevételei:

a) finanszírozási kiadások 22 156 615 forint

aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 267 176 forint

ab) központi, irányító szervi támogatás folyósítása 19 889 439 forint

b) finanszírozási bevételek 17 014 781 forint

ba) maradvány igénybevétele 14 595 881 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 2 418 900 forint

bc) központi, irányító szervi támogatás 0 forint

7. Költségvetési egyenleg

18. § Herencsény Község Önkormányzata 2020. évi teljesített költségvetési egyenlegét a 8. melléklet tartalmazza.

19. § Herencsény Község Önkormányzata 2020. évi teljesített kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban az 9. melléklet tartalmazza.

20. § Herencsény Község Önkormányzata 2020. évi teljesített bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

8. Foglalkoztatottak létszáma

21. § (1) Herencsény Község Önkormányzata 2020. évi teljesített átlagos statisztikai állományi létszáma 18 fő, az alábbiak szerint:

a) közalkalmazott: 1 fő

b) közfoglalkoztatott: 12 fő

c) polgármester: 1 fő

d) helyi önkormányzati képviselő: 3 fő

e) alpolgármester: 1 fő

(2) Herencsény Község Önkormányzata 2020. évi záró létszáma (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 2 fő.

(3) Herencsény Község Önkormányzata 2020. évi munkajogi záró létszáma (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 2 fő.

IV. Fejezet

Herencsényi Napsugár Óvoda 2020. évi teljesített kiadásai és bevételei

9. Költségvetési kiadások és bevételek

22. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2020. évi teljesített

a) kiadási főösszege 19 914 952 forint

b) bevételi főösszege 19 923 356 forint

23. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2020. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások 19 894 482 forint

aa) személyi juttatások 13 941 943forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 308 056 forint

ac) dologi kiadások 3 644 483 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint

b) felhalmozási kiadások 20 470 forint

ba) beruházások 20 470 forint

bb) felújítások 0 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint

24. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2020. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek 17 256 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

ab) közhatalmi bevételek 0 forint

ac) működési bevételek 17 256 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

b) felhalmozási bevételek 0 forint

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

bb) felhalmozási bevételek 0 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

10. Finanszírozási kiadások és bevételek

25. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2020. évi teljesített finanszírozási kiadásai és bevételei:

a) finanszírozási kiadások 0 forint

b) finanszírozási bevételek 19 906 100 forint

ba) maradvány igénybevétele 16 661 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint

bc) központi, irányító szervi támogatás 19 889 439 forint

11. Költségvetési egyenleg

26. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2020. évi teljesített költségvetési egyenlegét a 11. melléklet tartalmazza.

27. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2020. évi teljesített kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

28. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2020. évi teljesített bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

12. Foglalkoztatottak létszáma

29. § (1) Herencsényi Napsugár Óvoda 2020. évi teljesített átlagos statisztikai állományi létszáma 3 fő közalkalmazott.

(2) Herencsényi Napsugár Óvoda 2020. évi záró létszáma (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 3 fő.

(3) Herencsényi Napsugár Óvoda 2020. évi munkajogi záró létszáma (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 3 fő.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

30. § Ez a rendelet 2021. május 21-én lép hatályba.