Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2022. 05. 25

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről

2022.05.25.

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről a következőket rendeli el.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületére, az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

II. Fejezet

Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített kiadásai és bevételei

1. Költségvetési kiadások és bevételek

2. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített

a) kiadási főösszege 116 355 552 forint

b) bevételi főösszege 150 024 581 forint

3. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások 70 746 656 forint

aa) személyi juttatások 34 916 141 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 677 550 forint

ac) dologi kiadások 23 644 048 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7 015 200 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 493 717 forint

b) felhalmozási kiadások 43 437 475 forint

ba) beruházások 1 252 788 forint

bb) felújítások 42 184 687 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint

4. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek 79 534 967 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 59 782 103 forint

ab) közhatalmi bevételek 12 693 236 forint

ac) működési bevételek 5 559 628 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 1 500 000 forint

b) felhalmozási bevételek 41 841 352 forint

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 41 341 352 forint

bb) felhalmozási bevételek 500 000 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

2. Finanszírozási kiadások és bevételek

5. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített finanszírozási kiadásai és bevételei:

a) finanszírozási kiadások (K915 nélkül) 2 171 421 forint

aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 171 421 forint

ab) központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 forint

b) finanszírozási bevételek (B816 nélkül) 28 648 262 forint

ba) maradvány igénybevétele 26 344 314 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 2 303 948 forint

bc) központi, irányító szervi támogatás 0 forint

3. Költségvetési egyenleg

6. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített költségvetési egyenlegét az 1. melléklet tartalmazza.

7. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.

8. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített kiemelt bevételi előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

9. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi maradvány kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.

10. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

11. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

12. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi eredmény kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

4. Foglalkoztatottak létszáma

13. § (1) Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített átlagos statisztikai állományi létszáma 19 fő, az alábbiak szerint:

a) közalkalmazott: 5 fő

b) közfoglalkoztatott: 9 fő

c) polgármester: 1 fő

d) helyi önkormányzati képviselő: 3 fő

e) alpolgármester: 1 fő

(2) Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi záró létszáma (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 6 fő.

(3) Herencsény Község Önkormányzata összesített 2021. évi munkajogi záró létszáma (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 6 fő.

III. Fejezet

Herencsény Község Önkormányzata 2021. évi teljesített kiadásai és bevételei

5. Költségvetési kiadások és bevételek

14. § Herencsény Község Önkormányzata 2021. évi teljesített

a) kiadási főösszege 116 365 039 forint

b) bevételi főösszege 150 011 609 forint

15. § Herencsény Község Önkormányzata 2021. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások 51 686 558 forint

aa) személyi juttatások 21 587 589 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 626 148 forint

ac) dologi kiadások 19 973 904 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7 015 200 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 493 717 forint

b) felhalmozási kiadások 43 073 397 forint

ba) beruházások 888 710 forint

bb) felújítások 42 184 687 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint

16. § Herencsény Község Önkormányzata 2021. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek 79 530 399 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 59 782 103 forint

ab) közhatalmi bevételek 12 693 236 forint

ac) működési bevételek 5 555 060 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 1 500 000 forint

b) felhalmozási bevételek 41 841 352 forint

ba) felhalmozási bevételek államháztartáson belülről 41 341 352 forint

bb) felhalmozási bevételek 500 000 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

6. Finanszírozási kiadások és bevétek

17. § Herencsény Község Önkormányzata 2021. évi teljesített finanszírozási kiadásai és bevételei:

a) finanszírozási kiadások 21 605 084forint

aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 171 421 forint

ab) központi, irányító szervi támogatás folyósítása 19 433 663 forint

b) finanszírozási bevételek 28 639 858 forint

ba) maradvány igénybevétele 26 335 910 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 2 303 948 forint

bc) központi, irányító szervi támogatás 0 forint

7. Költségvetési egyenleg

18. § Herencsény Község Önkormányzata 2021. évi teljesített költségvetési egyenlegét a 8. melléklet tartalmazza.

19. § Herencsény Község Önkormányzata 2021. évi teljesített kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban az 9. melléklet tartalmazza.

20. § Herencsény Község Önkormányzata 2021. évi teljesített bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

8. Foglalkoztatottak létszáma

21. § (1) Herencsény Község Önkormányzata 2021. évi teljesített átlagos statisztikai állományi létszáma 16 fő, az alábbiak szerint:

a) közalkalmazott: 2 fő

b) közfoglalkoztatott: 9 fő

c) polgármester: 1 fő

d) helyi önkormányzati képviselő: 3 fő

e) alpolgármester: 1 fő

(2) Herencsény Község Önkormányzata 2021. évi záró létszáma (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 3 fő.

(3) Herencsény Község Önkormányzata 2021. évi munkajogi záró létszáma (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 3 fő.

IV. Fejezet

Herencsényi Napsugár Óvoda 2021. évi teljesített kiadásai és bevételei

9. Költségvetési kiadások és bevételek

22. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2021. évi teljesített

a) kiadási főösszege 19 424 176 forint

b) bevételi főösszege 19 446 635 forint

23. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2021. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások 19 060 098 forint

aa) személyi juttatások 13 328 552 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 061 402 forint

ac) dologi kiadások 3 670 144 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint

b) felhalmozási kiadások 364 078 forint

ba) beruházások 364 078 forint

bb) felújítások 0 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint

24. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2021. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek 4 568 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

ab) közhatalmi bevételek 0 forint

ac) működési bevételek 4 568 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

b) felhalmozási bevételek 0 forint

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

bb) felhalmozási bevételek 0 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

10. Finanszírozási kiadások és bevételek

25. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2021. évi teljesített finanszírozási kiadásai és bevételei:

a) finanszírozási kiadások 0 forint

b) finanszírozási bevételek 19 442 067 forint

ba) maradvány igénybevétele 8 404 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint

bc) központi, irányító szervi támogatás 19 433 663 forint

11. Költségvetési egyenleg

26. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2021. évi teljesített költségvetési egyenlegét a 11. melléklet tartalmazza.

27. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2021. évi teljesített kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

28. § Herencsényi Napsugár Óvoda 2021. évi teljesített bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

12. Foglalkoztatottak létszáma

29. § (1) Herencsényi Napsugár Óvoda 2021. évi teljesített átlagos statisztikai állományi létszáma 3 fő közalkalmazott.

(2) Herencsényi Napsugár Óvoda 2021. évi záró létszáma (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 3 fő.

(3) Herencsényi Napsugár Óvoda 2021. évi munkajogi záró létszáma (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 3 fő.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

30. § Ez a rendelet 2022. május 25-én lép hatályba.