Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 14- 2022. 10. 14

Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.10.14.

Mátraszele község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában foglalt feladatkörében eljárva a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 21.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. október 13-án lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. október 15. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.