Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 13- 2022. 10. 13

Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.13.

Mátraszele község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában foglalt feladatkörében eljárva a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 21.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A támogatás forrása a belügyminiszter által kiírt pályázati kiírás szerint benyújtott támogatási igény alapján az önkormányzat számára megállapított 2.222.500.- Ft támogatás, és a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímen belül a III.2. jogcím „a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásán belül rendelkezésre álló támogatás összege”.”

2. § Ez a rendelet 2022. október 13-án lép hatályba.