Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2022. (XI.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 17- 2022. 12. 17

Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2022. (XI.4.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.12.17.

Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában megjelölt feladatkörében eljárva, a 12/2022. (XI.4.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. december 16-án lép hatályba.

1. melléklet a 13/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez3

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. december 18. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.