Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 11.) önkormányzati rendelete

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2006.(VII.3.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 02- 2022. 08. 02

Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 11.) önkormányzati rendelete

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2006.(VII.3.) rendelet módosításáról1

2022.08.02.

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testülete gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 29. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a. pontjában foglalt feladatkörében eljárva meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló, 9/2006. (VII. 3.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

1. melléklet3

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. augusztus 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.