Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 11.) önkormányzati rendelete

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2006.(VII.3.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 01- 2022. 08. 02

Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 11.) önkormányzati rendelete

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2006.(VII.3.) rendelet módosításáról

2022.08.01.

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testülete gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 29. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a. pontjában foglalt feladatkörében eljárva meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló, 9/2006. (VII. 3.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006 (VII.3..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Az intézményekben fizetendő intézményi térítési díjak összege

1. Intézményi térítési díj:

1.1. Általános Iskola:

a) étkezés teljes ellátás 524.- Ft / nap/fő

b) étkezés csak ebéd 331.- Ft /nap/fő”

c) Alkalmazottak: 372 .- Ft/nap

d) Vendégebéd: 600.- Ft/nap

1.2. Gárdonyi Géza Óvoda: 441,- Ft/nap/fő

Megjegyzés: az ÁFA összege a személyi térítési díjnál fog megjelenni, az a rendeletnek nem tartalma.”