Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 8/2017 (V.29..) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 09. 01- 2022. 09. 01

Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 8/2017 (V.29..) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2022.09.01.

Mátraszele Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (V.29..) önkormányzati rendelete.

2. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.