Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

Mátraszele Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2019 (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 13

Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.13.
Mátraszele Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2019 (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
E rendelet 2. függeléke sorolja fel az önkormányzat szakfeladatait (a kormányzati funkciókat).
Az energetikai projekttel kapcsolatos költségek könyveléséhez a „053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása” szükséges, mely az eddigiekben nem szerepelt. Így a rendelet módosítása vált szükségessé.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A módosított rendelkezést tartalmazza.
A 2. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.