Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 13

Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.13.
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A Belügyminisztérium Mátraszele Község Önkormányzata részére, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. mellékletének II. 2.2. l. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódótámogatás mértékét megállapította, melynek összege 2.222.500,- Ft.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Meghatározza a módosított rendelkezést.
A 2. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.