Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

Mátraszele Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2022. (XI.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 16

Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.12.16.
Mátraszele Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2022. (XI.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdése szerint a képviselő-testület az alakuló vagy az, azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét. A rendelet tartalmi elemeit az Mötv. 53. § (1) bekezdése tartalmazza. Az Önkormányzat törzskönyvének és szervezeti és működési szabályzatának összehangja, valamint a szabályszerű könyvelés megteremtésének érdekében indokolt az új kormányzati funkció rögzítése, mely indokolttá teszi a rendelet módosítását.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A „2. számú melléklet Kormányzati funkciók” módosítására utal.
A 2. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.