Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2006. (VII.3.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.01.
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2006. (VII.3.) rendelet módosításáról
Általános indokolás
​​​​​​Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a 18. § (2) bekezdése, a 29. § (1)-(3) bekezdései, a 131. §-a, a 148. § (5) bekezdése, a 151. § (4a) bekezdése, és a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a határozza meg a helyi gyermekvédelmi ellátások rendszerét.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet módosítását érintő rendelkezést e melléklet tartalmazza.
A 2. §-hoz
A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.