Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

A bölcsődei térítési díjakról szóló 8/2021. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.01.
A bölcsődei térítési díjakról szóló 8/2021. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. § értelmében ha a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet módosítását érintő rendelkezést e melléklet tartalmazza.
A 2. §-hoz
A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.