Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 8/2017 (V.29..) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 09. 01

Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.01.
a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 8/2017 (V.29..) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Általános indokolás
Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 29. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotta a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól megalkotta a 8/2017 (V.29.) önkormányzati rendeletét. A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet hatályos szabályainak való megfelelés érdekében e rendelet hatályon kívül helyezése indokolt.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
E rendelet hatályba lépésével, hatályát veszíti az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (V.29..) önkormányzati rendelete.
A 2. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.